Dr. Jehona Binishi-Hysa

Dr. Jehona Binishi-Hysa

Personal Information

  • Regjioni:Prishtinë
  • Titulli shkencorë:Specialiste Gjinekolog-Obstetere
  • Vendi i punës:Spitali "Bahçeci"
  • Nr. i telefonit:+38345555812
  • E-mail adresa:j.binishi@gmail.com

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency