Dr. Visare Batalli-Begolli

Dr. Visare Batalli-Begolli

Personal Information

  • Regjioni:Prishtinë
  • Titulli shkencorë:Master shkencorë
  • Vendi i punës:KOGJ-QKUK
  • Nr. i telefonit:044/114-826
  • E-mail adresa:vbatalli@hotmail.com

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency