Dr. Violeta Binishi

Dr. Violeta Binishi

Personal Information

  • Regjioni:Gjakovë
  • Titulli shkencorë:Gjinekologe-Obstetre
  • Vendi i punës:Spitali Rajonal"Isa Grezda"- Gjakovë
  • Numri i telefonit:044/188-317
  • E-mail adresa:vbinishi@gmail.com

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency