Dr. Teuta Zhubi-Stavieci

Dr. Teuta Zhubi-Stavieci

Personal Information

  • Regjioni:Gjakovë
  • Titulli shkencorë:Specialiste Gjinekolog-Obstetere
  • Vendi i punës:Spitali Rajonal "Isa Grezda"- Gjakovë
  • Numri i telefonit:044/253-661
  • E-mail adresa:tstavileci@hotmail.com

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency