Dr.Shqiponja Bajraktari-Ponosheci

Dr.Shqiponja Bajraktari-Ponosheci

Sekretare e shoqatës

Personal Information

  • Regjioni:Prishtine
  • Titulli shkencorë:Specialiste në lëminë Gjinekologji me Obstetrikë /Magjistër i shkencave mjekësore
  • Vendi i punës: KOGj-Prishtinë
  • Nr. i telefonit:+383 44 187 820
  • E-mail adresa:shqiponja_p@yahoo.com

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency