Dr.Shqipe Fetiu

Dr.Shqipe Fetiu

Anëtare

Personal Information

  • Regjioni(Qyteti)Prishtinë
  • Titulli ShkencorSpecialiste
  • Vendi i punësQKUK-KOGJ
  • Numri i telefonit44299256
  • E-mail adresashqipefetiu@gmail.com

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency