Dr. Shkelzen Krasniqi

Dr. Shkelzen Krasniqi

Personal Information

  • Regjioni:Prizeren
  • Titulli shkencorëSpecialist Obsteter-Ginekolog
  • Vendi i punës;Spitali i Përgjithshëm Prizeren
  • Numri i telefonit:044/200-896
  • E-mail adresa:drxeni@gmail.com

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency