Dr. Samoni Loxha

Dr. Samoni Loxha

Personal Information

  • Regjioni:Pejë
  • Titulli shkencorë:Gjinekolog-Obsteter
  • Vendi i punës:S. P.-Pejë
  • Numri i telefonit:044/223-832
  • E-mail adresa:samoniloxha@hotmail.com

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency