Dr. Samir Imami

Dr. Samir Imami

Personal Information

  • Regjioni:Pejë
  • Titulli shkencorë:Specialist Obsteter-Gjinekolog
  • Vendi i punës:Spitali i Përgjithshëm- Pejë
  • Numri i telefonit:049/930-208
  • E-mail adresa:samir.s.imami@hotmail.com

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency