Dr. Rafet Sinani

Dr. Rafet Sinani

Personal Information

  • Regjioni:Dragash
  • Titulli shkencorë:Obsteter-Gjinekolog
  • Vendi i Punës:S.R. "Dr. Daut Mustafa"- Prizren
  • Numri i telefonit:+383/49192772

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency