Dr. Qamil Hamza

Dr. Qamil Hamza

Personal Information

  • Regjioni:Gjakovë
  • Titulli shkencorë:Specialist Gjinekolog-Obsteter
  • Vendi i punës:Spitali Regjional "Isa Grezda" Gjakovë
  • Numri i telefonit:044/329-540

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency