Dr.Petrit Pupa

Dr.Petrit Pupa

Anëtar

Personal Information

  • Regjioni(Qyteti)Prizren
  • Titulli ShkencorSpecialist i gjinekologjis dhe obstetrikës
  • Vendi i punësQKUK-KOGJ
  • Numri i telefonit 045850800
  • E-mail adresapetritpupa@gmail.com

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency