Dr. Minire Bunjaku-Zuna

Dr. Minire Bunjaku-Zuna

Personal Information

  • Regjioni:Prishtinë
  • Titulli shkencorë:Obsterer-Gjinekologe
  • Vendi i punës:Ordinanca " MEDICA"- Prishtinë
  • Numri i telefonit:044/784-583

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency