Dr. Minire Alilaj-Beqiraj

Dr. Minire Alilaj-Beqiraj

Personal Information

  • Regjioni:Prishtinë
  • Titulli shkencorë:Doktor i shkencave
  • Vendi i punës:Spitali Rajonal Ferizaj
  • Numri i telefonit:044/235-706
  • E-mail adresa:drminire@yahoo.com

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency