Dr.Merita Vuniqi Krasniqi

Dr.Merita Vuniqi Krasniqi

Anëtare

Personal Information

  • Regjioni(Qyteti)Prishtinë
  • Titulli ShkencorMr.Sci. Dr.
  • Vendi i punësQKUK-KOGJ
  • Numri i telefonit44145816
  • E-mail adresamvkrasniqi@hotmail.com

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency