Dr. Mazllom Smajli

Dr. Mazllom Smajli

Personal Information

  • Regjioni:Pejë
  • Titulli shkencorë:Magjister i Shkencave të Mjekësisë
  • Vendi i punës:Spitali i përgjithshëm-Pejë
  • Numri i telefonit:044/501-560
  • E-mail adresa:mazllomsmajli@gmail.com

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency