Dr. Lumturije Lika-Trena

Dr. Lumturije Lika-Trena

Personal Information

  • Regjioni:Ferizaj
  • Titulli shkencorë:Specialiste Gjinekolog-Obstetere
  • Vendi i punës:Spitali Rajonal Ferizaj
  • Numri i telefonit:+383/44414115
  • E-mail adresa:likalumturije83@gmail.com

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency