Dr.Jakup Ismajli

Dr.Jakup Ismajli

Anëtar

Personal Information

  • Regjioni(Qyteti)Shtime
  • Titulli ShkencorGjinekolog-Obsteter
  • Vendi i punësQKUK-KOGJ
  • Numri i telefonit44121736
  • E-mail adresaj.ismajli@hotmail.com

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency