Dr.Igballe Gërbeshi Musliu

Dr.Igballe Gërbeshi Musliu

Anëtare

Personal Information

  • Regjioni(Qyteti)Prishtinë
  • Titulli ShkencorGjinekolog-Obsteter
  • Vendi i punësQKUK-KOGJ
  • Numri i telefonit44179696
  • E-mail adresaigballemusliu@hotmail.com

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency