Dr. Heroid Arifi

Dr. Heroid Arifi

Personal Information

  • Regjioni:Prishtinë
  • Titulli shkencorë:Gjinekolog-Obsteter, Mr.Sci.
  • Vendi i punës:QKUK-KOGJ
  • Numri i telefonit:044/219-443
  • E-mail adresa:heroid-arifi@hotmail.com

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency