Dr. Fatmire Gjonbalaj-Melenica

Dr. Fatmire Gjonbalaj-Melenica

Personal Information

  • Regjioni:Vushtrri
  • Titulli shkencorë:Specialiste Gjinekolog-Obstetere
  • Vendi i punës:Spitali Regjional Vushtrri
  • Nr. i telefonit:044210522
  • E-mail adresa:dr.fatmire1@hotmail.com

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency