Dr. Efendi Sahiti

Dr. Efendi Sahiti

Personal Information

  • Regjioni:Ferizaj
  • Titulli shkencorë:Master Shkencorë
  • Vendi i punës:Spitali i përgjithshçm Ferizaj
  • Nr. i telefonit:044/205-657
  • E-mail adresa:Efamed@hotmail.com

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency