Dr. Dardan Baftiu

Dr. Dardan Baftiu

Personal Information

  • Regjioni:Ferizaj
  • Titulli shkencorë:PhD candidate
  • Vendi i punës:Spitali Rajonal Ferizaj
  • Numri i telefonit:+383/44307038
  • E-mail adresa:dardanbaftiu@yahoo.com

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency