Dr. Betim Perteshoni

Dr. Betim Perteshoni

Personal Information

  • Regjioni:Gjakovë
  • Titulli shkencorë:Specialist Obsteter-Gjinekolog
  • Vendi i punës:Instituti kombetar i mjekesise së punes-Gjakovë
  • Nr. i telefonit:044329579

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency