Dr. Besim Nikqi

Dr. Besim Nikqi

Personal Information

  • Regjioni:Pejë
  • Titulli shkencorë:Specialist Gjinekolog-Obsteter
  • Vendi i punës:Spitali i Përgjithshëm Pejë
  • Numri i telefonit:044/930-204
  • E-mail adresa:besimispe@hotmail.com

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency