Dr. Bajram Drevinja

Dr. Bajram Drevinja

Personal Information

  • Regjioni:Vushtrri
  • Titulli shkencorë:Specialist Gjinekolog-Obsteter
  • Vendi i punës:Spitali Regjional-Mitrovicë
  • Numri i telefonit:044 213 497
  • E-mail adresa:bajramdrevinja3123@gmail.com

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency