Dr. Avni Fejza

Dr. Avni Fejza

Personal Information

  • Regjioni:Mitrovicë
  • Titulli ShkencorëObsteter-Gjinekolog
  • Vendi i punës:Spitali i Përgjithshëm- Mitrovicë
  • Numri i telefonit:044/146-859
  • E-mail adresa:avnif859@hotmail.com

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency