Dr. Atdhe Keqa

Dr. Atdhe Keqa

Personal Information

  • Regjioni:Prishtinë
  • Titulli shkencorë:Mr. Sci.
  • Vendi i punës:KOGJ-QKUK
  • Numri i telefonit:044500805
  • E-mail adresa:akeqa@hotmail.com

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency