Dr. Arta Kuçi

Dr. Arta Kuçi

Personal Information

  • Regjioni:Prishtinë
  • Titulli shkencorë:Obsteter-Gjinekolog
  • Vendi i punës:KOGJ-QKUK
  • Numri i telefonit:044/115-922
  • E-mail adresa:artakuqi2@gmail.com

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency