Dr. Alije Mustafa-Musliu

Dr. Alije Mustafa-Musliu

Personal Information

  • Regjioni:Prishtinë
  • Titulli shkencorë:Specialiste Gjinekologe-Obstetere
  • Vendi i punës:Spitali Regjional Vushtrri
  • Nr. i telefonit:044353068
  • E-mail adresa:alijemusliu@gmail.com

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency