Dr. Ahmet Goçaj

Dr. Ahmet Goçaj

Personal Information

  • Regjioni:Prizren
  • Titulli shkencorë:Gjinekolog-Obsteter
  • Vendi i punës:Spitali Rajonal-Prizren
  • Numri i telefonit044/190-691

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency