Dr. Aferdita Salihu

Dr. Aferdita Salihu

Personal Information

  • Regjioni:Prishtinë
  • Titulli shkencorë:Specialiste Gjinekolog-Obstetere
  • Vendi i punës:QKMF-Prishtinë
  • E-mail adresa:aferdite.dobruna@gmail.com
  • Nr. i telefonit:044/170-825

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency