Dr. Abaz Morina

Dr. Abaz Morina

Personal Information

  • Regjioni:Malishevë
  • Titulli shkencorë:Specialist Gjinekolog-Obsteter
  • Vendi i punës:QKMF-Malishevë
  • Numri i telefonit:+383/49392548
  • E-mail adresa:bazimorina@gmail.com

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency