Shoqata e Obstetërve dhe e Gjinekologëve të Kosovës është anëtare me të drejta të plota në FIGO

Shoqata e Obstetërve dhe e Gjinekologëve të Kosovës është anëtare me të drejta të plota në FIGO (The International Federation of Gynecology and Obstetrics).
FIGO êshtë organizatë në të cilën janë të anëtarêsuara shoqatat profesionale të gjinekologëve dhe obstetërve nga e gjithë bota.

  • Share this post

2020 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga POM Agency