NJOFTIM PER TERHEQJEN E CERTIFIKATAVE

ShOGjK ju njofton se çertifikatat e pjesëmarrjes në konferencën “GYN-ONCOLOGY UP TO DATE 2019” janë të gatshme.
Tërheqja e tyre bëhet çdo ditë pune nga ora 08:30 – 15:30 në zyrën e administratës së Klinikës Gjinekologjike Gjermane.

2018 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga GreenApp