Njoftim për marrjen e “Çertifikatave”

Të nderuar pjesemarres ne “Kongresin e IV-të Kosovarë për Obstetrikë dhe Gjinekologji”,

Me anë të këtij postimi duam të ju njoftojmë se Çertifikatat për pjesemarrje ne “Kongresin e IV-të Kosovarë për Obstetrikë dhe Gjinekologji”  të mbajtur me datat 19,20,21 shtatorë 2018, Prishtinë,
janë tashmë të gatshme dhe mund të i tërheqni në zyrën e ShOGjK e cila gjendet në Klinikën Obstetrike Gjinekologjike në Prishtinë, Kati i III, dhe e cila qëndron e hapur në këto ditë pune:
e hënë e mërkurë, e enjëte nga ora 08;00-12:00.
Me respekt,

ShOGjK

2018 - SHOGJK. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga GreenApp